Home / Tin tức / SỐ 65 – 2021

SỐ 65 – 2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 65/2021

CONTENT

 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG

 

 1. Đặc điểm hình thái và một số tính chất lý hóa học đất trồng chè tỉnh Thái Nguyên

Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province

Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Đức Nhuận, Trương Thành Nam, Vũ Thị Kim Hảo (trang 7-12)

 

 1. Hàm lượng tổng số và dễ tiêu của một số nguyên tố vi lượng trong đất và mối tương quan của chúng với lý hóa tính cơ bản của đất tại vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên

The total and available contents of micronutrients and their relationship with general physicochemical properties in the soils in Tan Cuong special tea production area of Thai Nguyen province

Hoàng Hữu Chiến, Đặng Văn Minh, Nguyễn Huy Trung, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Duy Hải, Trần Thị Mai Anh, Kozo Iwasaki, Sota Tanaka (trang 13-17)

 

 1. Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Study on soil resources characteristics of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province

Trương Thành Nam, Nguyễn Ngọc Nông (trang 18-24)

 

PHẦN THỨ HAI: MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Part II: Soil Environment

 

 1. Sự tích luỹ kim loại nặng (As, Cd, Cu, Pb, Zn) trong cây bản địa tại một số mỏ khoáng sản tại Thái Nguyên

Evaluation of heavy metals (As, Cd, Cu, Pb, Zn) accumulation in native plants at some mineral mines in Thai Nguyen province

Nguyễn Ngọc Sơn Hải, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Thanh Hải, Peter Sanderson, Ravi Naidu (trang 25-31)

 

 1. Đặc điểm tro bay và ứng dụng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Fly ash characteristics and its applications for treatment of heavy metals in the contaminated soils by mining activities in Thai Nguyen province

Nguyễn Duy Hải, Đặng Văn Minh (trang 32-37)

 

 1. Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới hàm lượng đạm (N) tổng số trong đất tại Thái Nguyên, Việt Nam

Assessing the impact of climate change on total nitrogen (N) in soil in Thai Nguyen province, Vietnam

Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Anh Quân
Nguyễn Thu Thùy, Hoàng Hữu Chiến (trang 38-44)

 

 1. Thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa khu vực ven phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế: Trường hợp nghiên cứu ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

Current situation of saline intrusion in paddy soil along Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue province: Case study at Phu Xuan commune, Phu Vang district

Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Ngữ (trang 45-50)

 

 1. Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải làng nghề sản xuất miến dong xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Research on treatments of wastewater from vermicelli production of craft village in Gioi Phien commune, Yen Bai city

Đỗ Thị Lan, Phạm Thế Quang (trang 51-56)

 

 1. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng công nghệ sinh học sục khí luân phiên tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Assessing the efficiency of pig rasing waste water treatment after biogas tank by alternative aeration biotechnology in Gia Binh district, Bac Ninh province

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất (trang 57-61)

 

PHẦN THỨ BA: ĐÁNH GIÁ ĐẤT – QUẢN LÝ ĐẤT – QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Part II: Land Evaluation – Land Management – Land Use Planning

 

 1. Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực chè Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030

Current situation and solutions to develop Thai Nguyen tea key product in the period 2020 – 2025, orientation to 2030

Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Thế Hùng, Đào Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Anh, Trương Thành Nam, Nông Thị Thu Huyền, Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Sơn Hải (trang 62-68)

 

 1. Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Hà Giang

The first agricultural land survey and evaluation in Ha Giang province

Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Thị Lợi, Chu Văn Trung, Hà Văn Tuyển, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Trung, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Hữu Chiến (trang 69-74)

 

 1. Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Effectiveness assessment and orientation proposal of using agricultural production land in Nhu Xuan district, Thanh Hoa province

Nguyễn Đức Nhuận, Lê Thị Dung (trang 75-80)

 

 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất vùng trồng cây ăn quả trọng điểm trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Evaluating the land use effectiveness for key fruit tree areas in Luc Ngan district, Bac Giang province

Nông Thị Thu Huyền, Cao Văn Dương, Đặng Văn Minh (trang 81-87)

 

 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã phía Tây thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Evaluation of the efficiency of land use for agricultural production in the communes of the western Dong Trieu town, Quang Ninh province

Trần Thị Phả, Đàm Xuân Vận, Nguyễn Thị Hường (trang 87-92)

 

 1. Đánh giá tiềm năng du lịch nông nghiệp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Assessing the potential agritourism of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Huấn (trang 93-98)

 

 1. Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Study on eco-tourism development associated with cultural, historical relic sites in Phu Luong district, Thai Nguyen province

Phan Đình Binh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Thi, Phan Tiến Hùng (trang 99-104)

 

 1. Xác định mối tương quan và mức độ của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Determining the correlation and levels of affecting factors in residential land price in Ngo Dong town, Giao Thuy district, Nam Dinh province

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Cẩm Ngọc, Phạm Anh Tuấn, Doãn Quang Hùng (trang 105-100)

 

 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Trường hợp nghiên cứu tại phường Tân Thịnh

Factors affecting on land use rights transfer  in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province: The case study in Tan Thinh ward

Nguyễn Ngọc Anh, Dương Văn Hùng, Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn Gia Đăng (trang 111-116)

 

 1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Study on factors affacting on real estate market of Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Lê Thị Thu Thảo, Vũ Ngọc Hiền, Vũ Thị Tuyết Nga (trang 117-122)

 

 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Study of some factors affecting residential land price in Vinh Yen city, Vinh Phuc province

Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Thu Thùy, Trương Thành Nam, Vũ Đăng Quang (trang 123-129)

 

 1. Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Assessing the performance of land use rights registration office in Thanh Ha district, Hai Duong province

Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trang 130-137)

 

 1. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Assessing the auction of land use rights at some projects in Tam Duong district, Vinh Phuc province

Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đức Nhuận, Trần Thị Mai Anh
Nguyễn Hữu Thái (trang 138-143)

 

 1. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại một số dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Current situation of compensation, support and ground clearance work in some land acquisition projects in Luc Ngan district, Bac Giang province

Nguyễn Văn Bài (trang 144-149)

 

 1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Assessing the curent status and proposing solutions to complete the cadastral profile for state management of land in Phuc Tho district, Hanoi city

Lê Văn Thơ, Đỗ Hữu Dương, Hoàng Thị Kim Ngân, Nguyễn Lê Duy (trang 150-155)

 

 1. Ứng dụng trạm tham chiếu GNSS-CORS trong công tác xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Applying the GNSS-CORS reference station in establishing the horizontal geodetic control network in Phu My town, Ba Ria Vung Tau province

Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh (trang 156-161)

 

 1. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong đánh giá xói mòn đất tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Application of Geographic Information System (GIS) in soil erosion assessment in Ta Phin commune, Sa Pa district, Lao Cai province

Kiều Quốc Lập (trang 162-166)

 

 1. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên khu vực tỉnh Lào Cai

Application of gis for mapping land use change in Hoang Lien National park area in Lao Cai province

Hoàng Văn Hùng, Đàm Thị Hạnh, Nông Thị Chiến, Đỗ Văn Hải (trang 167-170)

 

 1. Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu địa chính tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Current situation and solutions for effectively exploiting cadastral database in Cam Ranh city, Khanh Hoa province

Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Ngọc Ẩn, Lê Văn Khánh, Nguyễn Dương, Nguyễn Thị Thu Hương (trang 171-175)

 

PHẦN THỨ TƯ: THÔNG TIN

PART IV. INFORMATION

Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đất

Rules for writing and sending articles to Viet Nam Soil Science Journal

Ban biên tập (trang 176)

Editorial Board

024 3821 0374