Tin Nổi Bật

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP THÍ...

Nguyễn Tử Siêm[1]   Tóm tắt: Bài viết khái quát về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cành Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng của đến phát triển bền vững sản xuất – kinh doanh nông, lâm, thủy sản nước ta. Đồng thời nêu ra nhu cầu nguồn nhân lực …

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

23/10/2021 - 498 Lượt xem

SỐ 65 – 2021

13/10/2021 - 1,359 Lượt xem
Số Tạp Chí

SỐ 65 – 2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 65/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG   Đặc điểm hình thái và một số tính chất lý hóa học đất trồng chè tỉnh Thái Nguyên Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province …

Số 64 – 2021

24/09/2021 - 1,535 Lượt xem

Số 63 – 2021

11/07/2021 - 1,701 Lượt xem

Số 62 – 2021

06/05/2021 - 1,875 Lượt xem

Số 48 – 2016

19/02/2021 - 483 Lượt xem
Khoa học đất

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

Tôn Gia Huyên   “Đất đai là một danh từ ghép thuần Việt, chữ “đai” chỉ là một từ láy. Trong Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học xã hội (1988) giải thích: “Khoảng mặt đất tương đối rộng (nói khái quát)”; còn trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) thì …

Quản lý đất đai

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRO...

TS Nguyễn Đình Bồng 1. Vị trí, vai trò của  điều tra cơ bản về chất lượng đất đai trong quản lý đất đai Đất đai (Land) là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu, tư liệu sản xuất không thể thay thế trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đất-Thổ nhưỡng (Soil) …

ĐẤT ĐAI VÀ QUY HOẠCH

20/09/2021 - 583 Lượt xem
Góc Nhìn Và Bạn Đọc

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP THÍ...

Nguyễn Tử Siêm[1]   Tóm tắt: Bài viết khái quát về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cành Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng của đến phát triển bền vững sản xuất – kinh doanh nông, lâm, thủy sản nước ta. Đồng thời nêu ra nhu cầu nguồn nhân lực …

024 3821 0374