Tin Nổi Bật

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (1980-2020) – KHẢO CỨU &...

Cuốn sách “Pháp luật đất đai Việt Nam (1980-2020) – Khảo cứu & Bình luận” do TS Nguyễn Đình Bồng, phó chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam biên soạn, là công trình nghiên cứu về pháp luật đất đai Việt Nam thời kỳ 1980-2020. Cuốn sách đề cập đến bối cảnh lịch sử …

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

23/10/2021 - 224 Lượt xem

SỐ 65 – 2021

13/10/2021 - 538 Lượt xem
Số Tạp Chí

SỐ 65 – 2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 65/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG   Đặc điểm hình thái và một số tính chất lý hóa học đất trồng chè tỉnh Thái Nguyên Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province …

Số 64 – 2021

24/09/2021 - 711 Lượt xem

Số 63 – 2021

11/07/2021 - 1,081 Lượt xem

Số 62 – 2021

06/05/2021 - 1,284 Lượt xem

Số 48 – 2016

19/02/2021 - 318 Lượt xem
Khoa học đất

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

Tôn Gia Huyên   “Đất đai là một danh từ ghép thuần Việt, chữ “đai” chỉ là một từ láy. Trong Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học xã hội (1988) giải thích: “Khoảng mặt đất tương đối rộng (nói khái quát)”; còn trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) thì …

Quản lý đất đai

ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRO...

TS Nguyễn Đình Bồng 1. Vị trí, vai trò của  điều tra cơ bản về chất lượng đất đai trong quản lý đất đai Đất đai (Land) là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu, tư liệu sản xuất không thể thay thế trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đất-Thổ nhưỡng (Soil) …

ĐẤT ĐAI VÀ QUY HOẠCH

20/09/2021 - 324 Lượt xem
Góc Nhìn Và Bạn Đọc

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí truy...

Trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet2)”, Viện Độc lập Các vấn đề về Môi trường-UfU, Berlin thay mặt cho Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân …

024 3821 0374