Số 69 -2022

21/06/2222

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 69/2022 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Môi trường đất Ứng dụng phương pháp OTSU chiết tách mặt nước trong giám sát biến động ranh giới hồ Dầu Tiếng trên nền tảng Google Earth Engine Application otsu method for water surface extraction in the monitoring water surface …

Số 68 – 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 68/2022 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Đặc điểm tài nguyên đất tỉnh Tuyên Quang Characteristics of land resources in Tuyen Quang province Vũ Anh Tú, Đoàn Văn Anh, Trần Mậu Tân, Phạm Thế Tuyển, Hoàng Thị Ngọc Hà, Đào Văn Hùng, Lưu …

Số 67 – 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 67/2022 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Đánh giá đất – Quản lý đất – Quy hoạch sử dụng đất Tiêu chí thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng – Một …

Số 66 – 2022

14/06/2222

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 66/2022 TABLE OF CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG PART I. SOIL GEOGRAPHY   Đặc điểm địa mạo – thổ nhưỡng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Geomorpho-pedological characteristics of Ly Son island, Quang Ngai province Nguyễn Văn Dũng (trang 5-11)   Đặc điểm …

024 3821 0374