Home / Tin tức / Số 67 – 2022

Số 67 – 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 67/2022

TABLE OF CONTENT

Phần thứ nhất: Đánh giá đất – Quản lý đất – Quy hoạch sử dụng đất

 1. Tiêu chí thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng – Một trong những nội dung phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai

Criteria of land acquisition used for the purpose of socio – economic development for national and public benefits – One of the contents for serving digital transformation in the field of land administration

Nguyễn Đắc Nhẫn, Nguyễn Ngọc Anh (trang 9-13)

 

 1. Ứng dụng công nghệ hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) để xây dựng lưới địa chính tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Application of global navigation satellite system (GNSS) technology to build cadastral network in Da Lat city, Lam Dong province

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thành Nam, Hồ Nhật Linh, Phan Sĩ Triển (trang 14-19)

 

 1. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tỷ lệ diện tích đất rừng trong vuông tôm huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Remote sensing and GIS application to assess the mangrove forest ratio in shrimp ponds in Dam Doi district, Ca Mau province

Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Kiến Thức (trang 20-25)

 

 1. Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ GIS và phân tích thứ bậc (AHP) tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mapping forest fire risk in Hue city, Thua Thien Hue province using geographic information system (GIS) and the AHP hierarchical analysis

Trần Thị Diệu Hiền, Trần Thị Thùy Hương (trang 26-32)

 

 1. Ứng dụng MCE đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại khu vực phía Nam thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Application of the Multi-Criteria Evaluation (MCE) method for assessing factors ffecting on land price in the south of Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Trần Thị Anh Thư, Tôn Thất Lộc (trang 33-38)

 

 1. Ứng dụng Google Earth Engine khai thác dữ liệu lớn phục vụ thành lập bản đồ điều tra sử dụng đất tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Application of google earth engine to exploit big data for land use investigation map in Tra On district, Vinh Long province

Tôn Thất Lộc, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện (trang 39-43)

 

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin địa lí (GIS) trong công tác giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của các dự án tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Application of GIS in supervising the implementation of land use planning projects in Tam Binh district, Vinh Long province

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Hiếu Nghĩa (trang 44-48)

 

 1. Hướng tới chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp -Ứng dụng quản lý và phân tích thông tin thị trường nông sản tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Toward comprehensive digital transformation in agriculture-establishing an information management and analytical system for agro commodities at the Ministry of Agriculture and Rural Development

Chu Diễm Hằng, Đỗ Minh Phương (trang 49-53)

 

 1. Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật đất đai về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

The provisions of the current land law on administration and use of agricultural land and a number of recommendations for amending and supplementing to serve the agricultural restructuring in the direction of modernity and sustainability

Nguyễn Ngọc Anh (trang 54-58)

 

 1. Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Real ststus of land uses for agricultural production toward organic agriculture development in Hoa Vang district, Da Nang city

 

Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phú Minh, Phạm Thị Thảo Hiền (trang 59-63)

 

 1. Đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển nông nghiệp vùng đất phèn mặn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Assessment of land suitability potentials for agricultural production in the saline-acid sulfate soils in Tran Van Thoi district, Ca Mau province

Trần Văn Dũng, Trần Huỳnh Khanh, Vũ Văn Long, Đỗ Bá Tân, Hồ Trường An (trang 64-72)

 

 1. Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất cho phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Studying the situation and orientation on using land for the eco-tourism development in Dai Tu district, Thai Nguyen province

Phan Đình Binh, Trần Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Ngọc Long, Nguyễn Ngọc Nông, Đặng Minh Tơn (trang 73-79)

 

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc sử dụng đất trồng lúa tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Research on the effect of urbanization on land-use change for paddy land in Hoi An city,
Quang Nam province

Lê Ngọc Phương Quý, Lê Việt Linh, Dương Thị Thu Hà, Võ Văn Luận (trang 80-85)

 

 1. Thực trạng tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

The current status of land accumulation in Tay Hoa district, Phu Yen province

Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ (trang 86-91)

 

 1. Đánh giá thích hợp đất đai tự nhiên của một số loại sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Land suitability evaluation for some land-use types in Tan Phu Dong district, Tien Giang province

Lê Bá Long, Trần Thanh Nhã, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Mạnh Hùng (trang 92-98)

 

 1. Phân vùng tiềm năng thoái hóa đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất bền vững tỉnh Bình Định

Potential soil degradation zoning for sustainable land use planning in Binh Dinh province

Nguyễn Thị Huyền, Phan Thị Lệ Thủy, Bùi Thị Diệu Hiền (trang 99-104)

 

 1. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Assessment of the transfer of land use rights in Lien Chieu district, Da Nang city

 

Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Quốc Hùng, Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng (trang 105-111)

 

 1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020

Current status of issuance of land use certificate in Hai Chau district, Da Nang city in the period of 2016 – 2020

Nguyễn Văn Bình, Hồ Nhật Linh, Trần Thị Ánh Tuyết, Phạm Hoàng Thái (trang 112-117)

 

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quyết định giao dịch bất động sản trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Effects of some factors on real estate transaction decision in the context of Covid-19 impact in Hue city, Thua Thien province

Hồ Nhật Linh, Nguyễn Tiến Nhật (trang 118-122)

 

 1. Thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 – 2020

Current status of measurement work, making a cadastral profile and granting the land use right certificate in Son Tinh district, Quang Ngai province in the period of 2015 – 2020

Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Hồng, Nguyễn Thị Tuyết Lan (trang 123-127)

 

 1. Thực trạng công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Current status of registration for secured transactions of land use rights and assets on land in Quang Tri town, Quang Tri province

Nguyễn Đình Tiến, Võ Phan Nhật Quang, Tôn Nữ Tuyết Trinh, Nguyễn Ngọc Ánh (trang 128-134)

 

 1. Thực trạng phát triển thị trường bất động sản công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Current status of industrial real estate market development in Thua Thien Hue province

Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Hữu Ngữ, Trương Đỗ Minh Phượng (trang 135-139)

 

 1. Thực trạng đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Current status of secured registration of land use right and assets on land in Lam Ha district, Lam Dong province

Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Phúc Khoa, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Hồng Nhung (trang 140-146)

 

 1. Tác động của việc mở rộng địa giới hành chính đô thị đến giá đất ở tại khu vực mở rộng của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Impacts of urban administrative boundary expansion on residential land prices in the expanded areas of Hue city, Thua Thien province

Dương Quốc Nõn, Nguyễn Hữu Ngữ, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thành Nam, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Khánh Đạt (trang 147-155)

 

 1. Thực trạng xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Real status of determining specific land price for compensation when the state recovers land in some projects in Phu Ninh district, Quang Nam province

Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Xuân Lâm (trang 154-158)

 

 1. Thực trạng và các yêu cầu đối với dịch vụ môi giới bất động sản tại thành phố Cần Thơ

Status and requirements for real estate broker services in Can Tho city

Nguyễn Thị Song Bình, Phan Hoàng Vũ, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Cao Thị Kim Yến (trang 159-164)

 

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Factors affecting real estate investment decisions of personal customers in Dong Ha city, Quang Tri province

Nguyễn Phúc Khoa, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thanh Điền (trang 165-169)

 

 1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh thị xã Sơn Tây trong bối cảnh chuyển đổi số

Improving capacity and operation efficiency of Hanoi land registry office, Son Tay branch, in the context of digital transformation

Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thanh Thủy, Phan Đình Binh, Vũ Thị Diệu Linh (trang 170-177)

 

 1. Đánh giá dịch vụ hành chính công tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Assessment of public administrative services at land registration office branch in Binh Son district, Quang Ngai province

Hồ Việt Hoàng, Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Thảo Nguyên  (trang178-183)

 

 1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Study on factors influencinG people’s satisfaction level with the quality of public services at the Land Registration Office Branch in Tuy Hoa city, Phu Yen province

Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Phúc Khoa (trang 184-188)

 

 1. Nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Studying factors impacting on efficiency of land dispute settlement for ethnic minorities in Van Canh district, Binh Dinh province

Phạm Thị Hằng, Bùi Thị Diệu Hiền, Phan Thị Lệ Thủy (trang 189-194)

 

 1. Tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống người dân sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Impacts of urbanization on the people’s life using agricultural land in Vi Thanh city, Hau Giang province

Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Văn Thà, Huỳnh Thị Thu Hương trang (195-201)

 

 1. Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Effects of land recovery and compensation on farmers’ livelihoods in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thanh Nhân, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Phúc Khoa (trang 202-207)

 

 1. Đánh giá tình hình quản lý nhà nước đối với đất đai thông qua việc thực thi pháp luật về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Assessment of the state management over land through the law enforcement of land and forest allocation policies for ethnic minorities in Vinh Thanh district, Binh Dinh province

Bùi Thị Diệu Hiền, Phạm Thị Hằng, (trang 207-213)

 

 1. Đánh giá khả năng tích lũy carbon trên cây rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Assessing the ability for carbon accumulation of mangrove trees in National Park of Ca Mau Cape

Nguyễn Như Quỳnh, Lê Tấn Lợi (trang 214-219)

 

THÔNG TIN

INFORMATION

Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đất BBT

Rules for writing and sending articles to Viet Nam Soil Science Journal

024 3821 0374