16th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS 2024) March 26-29, 2024 at Thai Nguyen University, Vietnam

16/04/2424

16th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS 2024) March 26-29, 2024 at Thai Nguyen University, Vietnam During the two days of March 26 and 27, 2024, the 16th International Scientific ESAFS 2024 Conference was hosted by Thai Nguyen University (TNU), in collaboration with the Vietnam Soil Science …

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TIỀM NĂNG – THÁCH THỨC – GIẢI PHÁP

16/07/2222

Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 55 năm (1967 – 2022) ngày thành lập Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TIỀM …

HỘI THẢO “ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA” NĂM 2016

Thực hiện chương trình tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2016, Hội Khoa học Đất Việt Nam đã thực thiện Hội thảo “Chính sách sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và công nghiệp …

024 3821 0374