Home / Tin tức / Số 12 – 1999

Số 12 – 1999

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 12/1999

 

PHẦN I. ĐẤT: TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC – SỬ DỤNG

 1. Tìm hiểu về lượng keo âm, keo dương của một số loại đất với các phương thức khác nhau

Determination quantity of negative and positive colloid on some soil types under different farming systems

Hoàng Thị Minh (trang 5-11)

 

 1. Tính chất hoá học tầng phèn và tầng chứa vật liệu sinh phèn trên đất phèn huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

Characteristic of sulphuric horizon and sulfidic material in acid sulphate soils Kien Thuy, Hai Phong city

Cao Việt Hưng, Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (trang 12-15, 59)

 

 1. Hiện trạng các nhóm photphat trên đất phù sa sông Hồng và đất phèn nhẹ Thái Bình. Ảnh hưởng của chúng tới năng suất lúa

Phosphorus status on alluvial soil of Red river and acid sulphate soil of Thai Binh

Vũ Thị Kim Thoa, Phạm Tiến Hoàng (trang 16-19)

 

 1. Các dạng kali trên đất đỏ vàng phát triển trên đá granit

Potassium form on ferralitic soil derived from granit

Nguyễn Văn Chiến (trang 20-24)

 

 1. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đối với cường độ bốc hơi thực tế của đất ferralit vàng đỏ phát triển trên phù sa cổ (acrisols) huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

Influences of soil moisture on the actual evapo-transpiration of redish-yelow ferralitic soil developed on ancient alluvial deposit at experimental plot of Ba Vi district, Ha Tay province

Trần Viết Ổn, Trần Kông Tấu (trang 25-30)

 

 1. Ảnh hưởng của tưới nước phù sa sông Hồng tới thành phần cơ giới đất bạc màu Đông Anh, Hà Nội

Influence of irrigated by Red river water on the texture of degraded soil Dong Anh, Ha Noi

Nguyễn Khang, Hoàng Xuân Phương (trang 31-35)

 

 1. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp tăng cường độ ẩm đất trong mùa khô trên vùng đất đồi Bắc Giang

Investigation results on maintaining humidity methods on slopping land of Bac Giang province

Nguyễn Bình Nhự, Đỗ Ánh (trang 36-38)

 

 1. Ảnh hưởng của địa hình đến độc chất trong đất và năng suất lúa trên đất phèn nặng mới khai hoang vùng Đồng Tháp Mười

Effect of topography on soil toxicity and rice yield on a newly reclaimed severe acid sulfate soil I the plain of reeds (POR)

Nguyễn Đức Thuận, Oliver Husson, Mai Thành Phụng (trang 39-42)

 

 1. Hiệu quả của biện pháp băng cây xanh bảo vệ đất dốc trong mối quan hệ đất – cây

Effect of hedgerow farming to soil conservation in terms of soil-plant relationship

Phạm Quang Hà, Thái Phiên, Đậu Cao Lộc (trang 43-50)

 

 1. Đặc điểm độ phì nhiêu đất và vấn đề quản lý dinh dưỡng tổng hợp đối với cây trồng ở Việt Nam

Soil fertility and IPNS in Vietnam

Nguyễn Tử Siêm (trang 51-59)

 

 

PHẦN II. CHẤT DINH DƯỠNG – PHÂN BÓN

 

 1. Vai trò của chất hữu cơ trong việc điều hoà dinh dưỡng đối với lúa trên đất phù sa sông Hồng ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

The role of organic matter in nutrient controlling to rice on Red river delta

Vũ Kim Thoa, Phạm Tiến Hoàng, Phùng Ngọc Tân (trang 60-63, 72)

 

 1. Ảnh hưởng của N, P, K và quá trình ngập nước đến một số tính chất môi trường hoá học đất phù sa sông Hồng trong điều kiện thí nghiệm đồng ruộng

On chemical environment of Red river alluvial soil in the field experiment

Nguyễn Xuân Cự (trang 64-72)

 

 1. Chế độ dinh dưỡng liên quan đến sự ra hoa và đậu quả của nhãn ở Vĩnh Long (ĐBSCL)

Nutrient regime involves in the blossom and fruit of Longan in Vinh Long (melkong delta)

Lê Văn Hoà (trang 73-78)

 

 1. Hiệu quả của phân bón tới cây trồng trên đất đồi thoái hoá

Effect of fertilization to crop performance on the degraded uplands

Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm (trang 79-86)

 

 

PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP

 

 1. Triển vọng sử dụng màng hấp thu ion trong phân tích đất ở Việt Nam

Using the ion exchange membrane method to soil analysis in Vietnam

Nguyễn Thế Hùng, J.J. Schoenau (trang 87-94)

 

 1. Hệ thống thông tin địa lý (GPS) – trợ giúp đánh giá các thông số đầu vào cho mô hình mô phỏng quá trình xói mòn trên bề mặt lưu vực

Geographical information system (GIS) – assisted evaluation on input parameters of simulation model for erosion in watershed

Phạm Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hương Lan (trang 95-103)

 

 1. Ứng dụng mô hình Smass mô phỏng tác động của lũ đối với việc cải tạo đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Using the Smass model to simulate the effects of flood water on the reclamation of acid sulphate soils in the Mekong delta, Vietnam

Tô Quang Toản (trang 104-110)

 

 

PHẦN IV. MÔI TRƯỜNG – VI SINH VẬT – ĐỘNG VẬT ĐẤT

 

 1. Hiện trạng môi trường đất Việt Nam

The existing soil environment of Vietnam by the year 1999

Trần Khải, Lê Thái Bạt (trang 111-114)

 

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy tại một vài khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội đến khu hệ vi sinh vật đất

Study on effect of industrial waste at some of nearby Hanoi factories on distribution of microorganisms in the soil

Trần Cẩm Vân (trang 115-119)

 

 1. Kết quả nghiên cứu giun đất ở Việt Nam và những vấn đề cần quan tâm trong các năm tới

Study on earthworms in Vietnam

Thái Trần Bái (trang 120-128)

 

 1. Hàm lượng chất độc nguy hiểm Hg (II), tổng số clorua hữu cơ (AOX) trong nước thải và nước tưới vùng Phú Nham, Phong Châu, Phú Thọ

Content of hazardous compound (Hg, AOX) in wastewater and surface water used in agriculture of Phu Nham, Phong Chau, Phu Tho province

Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Đình Mạnh (trang 129-132)

 

 

PHẦN V. TƯỞNG NHỚ THÔNG TIN

 

 1. Tưởng nhớ anh Vũ Cao Thái

Mouring for Comrade Vu Cao Thai

Nguyễn Văn Bộ (trang 133)

 

 1. Giới thiệu cuốn từ điển “Thổ nhưỡng học Anh – Việt”

About the English-Vietnamese dictionary of soil science

Trần Khải (trang 135)

 

 1. Thông tin về Hội nghị Thổ nhưỡng quốc tế lần thứ 17 tại Bangkok, Thái Lan

Information on the 17th world congress of soil science in Bangkok, Thailand in the year 2002

Lê Thái Bạt (trang 135).

024 3821 0374