Tin Nổi Bật

Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Kho...

Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam Trong hai ngày diễn ra 26 và 27-3/2024, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 16 do Đại học …

Số 66 – 2022

14/06/2022 - 18,564 Lượt xem
Số Tạp Chí

Số 66 – 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 66/2022 TABLE OF CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG PART I. SOIL GEOGRAPHY   Đặc điểm địa mạo – thổ nhưỡng đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Geomorpho-pedological characteristics of Ly Son island, Quang Ngai province Nguyễn Văn Dũng (trang 5-11)   Đặc điểm …

SỐ 65 – 2021

13/10/2021 - 18,821 Lượt xem

Số 64 – 2021

24/09/2021 - 18,834 Lượt xem

Số 63 – 2021

11/07/2021 - 18,867 Lượt xem

Số 62 – 2021

06/05/2021 - 19,096 Lượt xem
Khoa học đất

Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai

Sáng ngày 18/11/2022, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững” Nhằm tạo cơ hội trao đổi và …

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

23/10/2021 - 10,968 Lượt xem
Quản lý đất đai

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông N...

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024). Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS)  phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU), sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 …

Góc Nhìn Và Bạn Đọc

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP THÍ...

Nguyễn Tử Siêm[1]   Tóm tắt: Bài viết khái quát về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cành Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng của đến phát triển bền vững sản xuất – kinh doanh nông, lâm, thủy sản nước ta. Đồng thời nêu ra nhu cầu nguồn nhân lực …

024 3821 0374