Home / Tin tức / Số 70-2023

Số 70-2023

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 70/2023

TABLE OF CONTENT

Phần thứ nhất: Môi trường đất

 1. Khoa học đất trong phát triển nông nghiệp

Soil science in Agricultural development

Vũ Năng Dũng (trang 5-7)

 

 1. Nghiên cứu tương quan của phân loại đất Việt Nam với phân loại đất của FAO/WRB/2014

Studying the correlation of the Vietnamese soil classification with FAO/WRB/2014 classification system

Lê Thái Bạt (trang 8-14)

 

 1. Phân vùng sinh thái nông nghiệp vùng gò đồi tỉnh Bắc Giang

Agro-Ecological Zone (AEZ) of hilly areas of Bac Giang province

Nguyễn Võ Kiên, Lưu Thế Anh, Lê Thái Bạt (trang 15-20)

 

 1. Phân loại đất vùng đồng bằng sông Cửu Long tương quan với phân loại đất của FAO-UNESCO

Soil classification of the Mekong River Delta in correlation with FAO-UNESCO soil classification

Vũ Ngọc Hùng, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Văn Thãi, Ngô Vũ Sen, Lê Đăng Long (trang 21-29)

 

Phần thứ hai: Dinh dưỡng đất và phân bón

 1. Chuẩn hóa quan hệ giữa mất Cs-137 rơi lắng và mức độ xói mòn trên đất dốc trồng cà phê và sắn tại tỉnh Đắk Lắk

Standardize relationship between loss of fallout Cs-137 and soil erosion on coffee and cassava sloping land
in Dak Lak province

Trình Công Tư, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Thảo Nhung (trang 30-35)

 

 1. Đặc điểm đất – nông hoá và đề xuất chế độ bón phân trên đất chuyên canh lúa tỉnh Đắk Lắk

Agrochemical soil characteristics and proposal fertilizer dosage for rice cultivation in Dak Lak province

Nguyễn Văn Thãi, Nguyễn Xuân Nhiệm, Lê Cảnh Định, Phạm Quang Khánh (trang 36-43)

Phần thứ ba: Môi trường đất    

 1. Nghiên cứu tổng hợp sức khỏe đất trong mối quan hệ với thảm thực vật rừng

Integrated study of soil heath in relation  to forest vegetation

Đỗ Đình Sâm (trang 44-48)

 

 1. Thực trạng độ phì nhiêu đất trồng lúa tỉnh Tiền Giang

The situation of rice cultivation soil fertility in Tien Giang province

Vũ Ngọc Hùng, Lê Đăng Long, Nguyễn Văn Thãi , Ngô Vũ Sen (trang 49-53)

 

 1. Sử dụng rác thực phẩm sản xuất phân hữu cơ – Nghiên cứu điển hình ở vùng nông thôn
  tỉnh Hậu Giang

Using food waste for producing compost – Case study in rural area of Hau Giang province

Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành (trang 54-58)

 

Phần thứ tư: Đánh giá đất – Quản lý đất Quy hoạch sử dụng đất

 1. Chuyển đổi số khoa học đất nên như thế nào?

What should soil science digital transformation look like?

Phạm Quang Hà (trang 59-62)

 

 1. Thực trạng và giải pháp quản lý và sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Current situation and solutions for agricultural land use and management in vietnam in the period of 2021 – 2030

Nguyễn Đình Bồng (trang 63-71)

 

 1. Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai

Application of GIS and AHP for evaluating land quality and land potential

Lê Đăng Long, Lê Cảnh Định (trang 72-83)

 

 1. Đất ngập nước đô thị – vấn đề toàn cầu và cấp thiết cho thành phố Hồ Chí Minh

Urban wetlands – the global issue and is urgently needed for Hochiminh City

Phan Liêu, Nguyễn Thị Oanh (trang 84-89)

 

 1. Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu (MCE) trong xây dựng bản đồ độ phì nhiêu đất xám bạc màu tỉnh Tây Ninh

Applies the multiple criteria evaluation method  for building the fertility map of degraded grey soils in Tay Ninh province

Nguyễn Văn Đạo, Vũ Mạnh Quyết (trang 90-96)

 

 1. Đánh giá chất lượng đất tỉnh Tiền Giang

Evaluation of soil quality in Tien Giang province

Lê Đăng Long, Nguyễn Văn Thãi, Phạm Quang Khánh (trang 97-103)

 

 1. Ứng dụng mô hình mất đất phổ dụng (USLE) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá xói mòn đất ở vùng gò đồi tỉnh Bắc Giang

Application of universal soil loss equation (USLE) and geographic information system (GIS) in evaluation  of soil erosion in hilly areas of Bac Giang province

Nguyễn Võ Kiên, Lưu Thế Anh, Lê Thái Bạt (trang 104-109)

 

 1. Đánh giá biến động quỹ đất lúa và ảnh hưởng đến an ninh lương thực giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Assessment of paddy rice land changes and its impact on food security during the period from 2015 to 2020 in Trieu Phong district, Quang Tri province

Huỳnh Văn Chương, Hồ Nhật Linh , Phạm Gia Tùng, Phan Thị Thanh Phương (trang 110-113)

 

 1. Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá đất ở tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2021

Status study and contributing factors to real estate prices in Hoa Thuong commune, Dong Hy district, Thai Nguyen province during 2016 – 2021

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Hoàng Thị Mai (trang 114-118)

 

 1. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Assessment of the current situation of implementation  of rights of land users in Le Chan district, Hai Phong city

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Hải Hà, Cao Minh Nghĩa (trang 119-125)

 

 1. Thực trạng giải quyết khiếu nại về đất đai tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

The situation of solving land complaints in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province

Phạm Thế Trịnh, Phạm Văn Thái (trang 126-131)

 

Thông tin

Information

Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đất BBT

Rules for writing and sending articles to Viet Nam Soil Science Journal

024 3821 0374