Home / Tin tức / Số 7 – 1996

Số 7 – 1996

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 7/1996

 

1.Chào mừng Đại hội lần thứ 2 Hội Khoa học đất Việt Nam

Welcome to the 2nd congress of Vietnam society of soil science

Trần Khải (trang 7)

 

2. Khoa học thổ nhưỡng liên tục phát triển

The perpetuate development of soil science

Vũ Ngọc Tuyên (trang 8-10)

 

3. Phân loại đất và bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000

Soil classification and Vietnam’s soil map scaled at 1,000,000

Tôn Thất Chiểu (trang 11-19)

 

4. Nghiên cứu phân loại đất Việt Nam theo phương pháp FAO-UNESCO trên địa bàn một tỉnh

Vietnam soil classification study on the basis of FAO-UNESCO method. A province case study

Vũ Cao Thái, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Xuân Nhiệm (trang 20-34)

 

5. Công tác giao đất nông lâm nghiệp ở Việt Nam

Agricultural and forestry land allocation in Vietnam

Cao Tiến Nhuận (trang 35-41)

 

6. Phân loại đất xám Đồng bằng sông Cửu Long theo hệ thống chú giải bản đồ đất thế giới của FAO-UNESCO

Classification of grey degraded soil in the Mekong Delta based on the FAO-UNESCO revised legend of the world soil map

Võ Tòng Xuân, Võ Tòng Anh, Lê Quang Trsi, Trần Kim Tính, Nguyễn Bảo Vệ (trang 42-45)

 

7. Đất cát biển Thừa Thiên Huế

Coastal sandy soil in Thua Thien Hue province

Lê Thanh Bồn (trang 46-52)

 

8. Phương pháp đánh giá độ phì nhiêu thực tế đất trồng lúa ở hợp tác xã

A method for evaluating the level of the effective fertility of the rice soil in the cooperative

Ngô Thị Đào, Vũ Thị Bình (trang 53-57, 66)

 

9. Đất phèn Đồng Tháp Mười: Đặc điểm đánh giá mức độ phèn, phân loại và kiểm kê quỹ đất

Acid sulphate soil in the plain of deeds: their characteristics, acid sulphate rate, classification and soil pool inventory

Phan Liêu (trang 58-66)

 

10. Tài nguyên đất bán đảo Cà Mau và khả năng sử dụng

Soil resources and land use potentials in Ca Mau peninsula

Phạm Quang Khánh (trang 67-74)

 

11. Xác định sự biến động định lượng tính chất hoá-lý của đất ruộng lúa nước vùng đồi gò thông qua phân tích cấu trúc phương sai ở Thanh Hòa – tỉnh Vĩnh Phú

Determining physio-chemical status of rice foot hill soil by analysis of variance structure. Case study: Thanh Hoa – Vinh Phu province

Phạm Quang Hà, Thái Phiên (trang 75-79)

 

12. Tác động của sự chuyển dịch hệ thống sử dụng đất đối với bảo vệ độ phì nhiêu đất miền núi Tây Bắc

Impact of the change of land use system on the protection of the sloping land fertility on north-western mountainous area

Lê Văn Tiềm, Bùi Huy Hiền, Lê Quốc Thanh (trang 80-84, 88)

 

13. Kiến nghị của Hội thảo khoa học phân lân nung chảy

Recommendation from the symposium on fused magnesium phosphate

Hội Khoa học đất Việt Nam – Hội Hoá học Việt Nam (trang 85-88)

 

14. Tổng quan về tình hình và triển vọng sản xuất phân lân nung chảy

General view on the status and the prospect of producing fused magnesium phosphate

Nguyễn huy Phiêu (trang 89-91, 105)

 

15. Hoá học lân trong đất Việt Nam và vấn đề phân lân

Phosphorus chemistry in soils of Vietnam and phosphorus fertilizer

Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải (trang 92-97, 124)

 

16. Sử dụng tiêu thụ phân bón và hiệu quả với vấn đề an toàn lương thực

Fertilizer use and consumption in Asia and its effect on food security

Karlheinz Diekmann, Hà Triểu Hiệp (trang 99-105)

 

17. Ảnh hưởng của phân khoáng N-P-K đến năng suất, chất lượng chè và một số tính chất nông hoá ở đất Phú Hộ, tỉnh Vĩnh Phú

Effects of mineral fertilizers (N-P-K) on yield, quality of tea and some agrochemistry characteristics of tea soil at Tea Research Station of Phu Ho – Vinh Phu province

Đỗ Ngọc Quỹ, Võ Thị Tố Nga, Vũ Kim Tường (trang 106-115, 118)

 

18. Bón phân cân đối cho cà phê ở Đắk Lắk

Balanced fertilizer application for coffee in Dak Lak province

Trương Hồng và cộng tác viên (trang 116-118)

 

19. Ảnh hưởng của lưu huỳnh (S) đối với cây đậu tương trên đất phù sa không được bồi hàng năm

Effect of sulphur on soybean growing on non-deposited alluvial soils of the Red river

Vũ Hữu Yêm, Bùi Thế Vĩnh (trang 119-124)

 

20. Hiệu lực và giải pháp kỹ thuật dùng phân xanh họ đậu cho lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Effect and techniques of using legumes as green nature for rice in the Mekong river Delta

Nguyễn Văn Luật, Trần Quang Tuyến, Phạm Thị Phương Lan (trang 125-128)

 

21. Lân dễ tiêu, năng suất lúa và hiệu lực phân lân trên đất Đồng bằng sông Cửu Long

Available phosphorus, P fertilization and rice yield in acid soils from Mekong Delta: study on 15 representative sites

Võ Đình Quang, Bùi Đình Dinh, J.E. Dufey (trang 129-137)

 

22. Khả năng sử dụng phân lân sản xuất từ axit clohydric (HCl) và apatit

Possibility of using phosphorus fertilizer manufactured from chlor acid and apatite

Võ Minh Kha, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hồng Linh (trang 138-141)

 

23. Hiệu quả của phân P, K và vôi đối với dứa trồng trên đất phèn tại Nông trường Tân Lập, Tiền Giang

Effect of phosphorus, lime and potassium fertilization on aluminium uptake and pineapple yield in acid sulphate soils in the Mekong Delta

Võ Thị Gương, Trần Kim Tính, Trịnh Thị Thu Trang, Lê Thị Mới (trang 142-146, 153)

 

24. Ảnh hưởng của phân kali tới năng suất và chất lượng nông sản trên đất xám miền Đông Nam Bộ

The effect of potassium fertilization on yield and quality of some crops grown on grey degraded soil of eastern region of the south

Công Doãn Sắt, Đỗ Trung Bình (trang 147-153)

 

25. Kali trong đất trồng cà phê ở Đắk Lắk và Kontum

Potassium in soil planting coffee in Dak Lak and Kon Tum province

Trương Hồng (trang 154-157)

 

26. Khả năng phát triển về diện tích đất lúa ở Việt Nam

Regarding to the rice soil area potentials in Vietnam

Nguyễn Hữu Thành (trang 158-161)

 

27. Một số vấn đề về quản lý đất phân cho cây chè

Some issues about the management of soils and fertilizer for tea plant

Đỗ Ngọc Quỹ (trang 162-166)

 

28. Ảnh hưởng của 3 kiểu liếp đến sinh trưởng và năng suất của dứa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Effect of 3 types of raised bed on growth rate and yield of pineapple in the Mekong Delta

Trương Thị Nga, Dương Văn Nhã, Đào Thị Bé Bảy, Nguyễn Đức Thanh Bình (trang 167-173)

 

29. Tác động của phân hữu cơ trong cơ cấu cây trồng sắn xen đậu – lạc trên đất đồi

Effect of organic fertilizer to the inter cropping system cassava – bean/peanut on hilly soils

Nguyễn Công Vinh, Thái Phiên (trang 174-177, 173)

 

30. Bón phân cân đối – biện pháp hiệu quả để tăng năng suất cây trồng và cải thiện độ phì nhiêu đất

Balanced fertilization – effective measure to increase crop yield and to improve soil fertility

Nguyễn Văn Bộ, E.Mutert (trang 178-189)

 

31. Chất lượng nước trong hệ thống kênh Phú Ninh và nước sinh hoạt ở vùng ven biển thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, nước sinh hoạt ở khu Nam Thanh Xuân – Hà Nội

Water quality in Phu Ninh’ canal system, drinking water in the coastal areas of Quang Nam – Da Nang province and drinking water in Nam Thanh Xuan, Ha Noi

Trần Kông Khánh (trang 190-202)

 

32. Đất đai và pháp luật: về việc thực hiện 5 quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân

Regarding to the implementation of the five land use rights of household and individual

Nguyễn Khải (trang 203-205)

 

33. Hệ thống tổ chức và địa chỉ các viên chức của Hội Thổ nhưỡng quốc tế sau Hội nghị TNQT lần thứ 15, Acapulco, Mexico (tiếp theo). Tin về hoạt động của Hội thổ nhưỡng quốc tế

Address of the officers and chairpersons of commission, subcommission of ISSS (continued). Activities of ISSS

Trần Kông Tấu (trang 209)

 

34. Những thông tin liên quan đến Uỷ ban sông Mê Kông

Activities of Mekong Committee. Information relating to soils

Hoàng Trọng Quang (trang 212)

 

35. Thông tin về hoạt động của Hội, các Chi hội

Activities of VSSS, Soil Science Society Branches

P.V. (trang 213).

024 3821 0374