Số 73-2024

21/06/2424

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 73/2024 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Đánh giá biến động đặc tính đất vườn trồng cây ăn trái ở tỉnh Hậu Giang Assessing changes in soil properties of fruit gardens in Hau Giang province Nguyễn Minh Triều, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị …

Số 72-2023

21/06/2323

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 72/2023 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Đặc điểm tài nguyên đất tỉnh Sóc Trăng Characteristics of land resources in Soc Trang province Dương Bá Mẫn, Phạm Quang Khánh, Danh Mởn, Lưu Hải Tùng, Trần Hà Phương (trang 5-10)   Một số đặc …

Số 71-2023

21/05/2323

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 71/2023 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng Đặc điểm tài nguyên đất huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk Soil resources in Cu M’gar district, Dak Lak province Đặng Thị Thúy Kiều, Quyền Thị Lan Phương (trang 5-10)   Đặc tính lý – hoá …

Số 70-2023

21/03/2323

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 70/2023 TABLE OF CONTENT Phần thứ nhất: Môi trường đất Khoa học đất trong phát triển nông nghiệp Soil science in Agricultural development Vũ Năng Dũng (trang 5-7)   Nghiên cứu tương quan của phân loại đất Việt Nam với phân loại đất của FAO/WRB/2014 Studying the …

024 3821 0374