Home / Quy trình / Giới thiệu

Giới thiệu

– Tên đơn vị: Hội Khoa học Đất Việt Nam

– Địa chỉ: 61 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ,  quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 04.38210374              – Fax: 04.39724757

– Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

– Email: hoikhoahocdat@gmail.com

024 3821 0374