QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC

28/04/2121

Đất đai là tài nguyên, tài sản, nguồn lực để phát triển đất nước quan trọng nhất mà tổ tiên để lại cho các thế hệ nối tiếp. Và đến lượt mình, chúng ta cũng phải để lại cho con cháu mai sau một tài sản đất đai đã được làm tăng giá trị cả …

SỔ TAY ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI, LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

10/09/2020

ISBN: 978-604-60-2052-3 Ở bất kỳ nước nào, điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá phân hạng đất đai cũng là công tác không thể thiếu nhằm nắm vững tài nguyên đất phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Công tác này có tầm quan …

024 3821 0374