Home / Tin tức / HOÁ HỌC LÂN TRONG ĐẤT VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LÂN

HOÁ HỌC LÂN TRONG ĐẤT VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LÂN

Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải (trang 92-97, 124)

Từ khoá: hoá học, lân, đất, phân lân

 

Phosphorus chemistry in soils of Vietnam and phosphorus fertilizer

024 3821 0374