Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU HUỲNH (S) ĐỐI VỚI CÂY ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI HÀNG NĂM

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU HUỲNH (S) ĐỐI VỚI CÂY ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI HÀNG NĂM

Vũ Hữu Yêm, Bùi Thế Vĩnh (trang 119-124)

Từ khoá: ảnh hưởng, lưu huỳnh, S, đậu tương, đất phù sa

 

Effect of sulphur on soybean growing on non-deposited alluvial soils of the Red river

024 3821 0374