Home / Tin tức / BÓN PHÂN CÂN ĐỐI CHO CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK

BÓN PHÂN CÂN ĐỐI CHO CÀ PHÊ Ở ĐẮK LẮK

Trương Hồng và cộng tác viên (trang 116-118)

Từ khoá: bón phân, cà phê, Đắk Lắk

 

Summary

Balanced fertilizer application for coffee in Dak Lak province

Results showed that the reasonable rates for coffee in Dak Lak were 3:1:3, 2,6:1:3.1, 2:1:1,6.

024 3821 0374