Home / Tin tức / ĐẤT ĐAI VÀ PHÁP LUẬT: VỀ VIỆC THỰC HIỆN 5 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN

ĐẤT ĐAI VÀ PHÁP LUẬT: VỀ VIỆC THỰC HIỆN 5 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN

Nguyễn Khải (trang 203-205)

Từ khoá: đất, pháp luật, quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân

 

Regarding to the implementation of the five land use rights of household and individual

024 3821 0374