Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI ĐẤT VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHÁP FAO-UNESCO TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH

Vũ Cao Thái, Phạm Quang Khánh, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Xuân Nhiệm (trang 20-34)

Từ khoá: phân loại, phân loại đất, phương pháp, FAO-UNESCO

 

Summary

Vietnam soil classification study on the basis of FAO-UNESCO method. A province case study

Results of classification in Dong Nai province show that there are 10 of major soil groups, 24 of soil units and 54 of soil sub-units in Dong Nai. In which there are 3 major soil groups with the highest area.

024 3821 0374