Home / Tin tức / HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ CÁC VIÊN CHỨC CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ SAU HỘI NGHỊ TNQT LẦN THỨ 15, ACAPULCO, MEXICO (TIẾP THEO). TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ CÁC VIÊN CHỨC CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ SAU HỘI NGHỊ TNQT LẦN THỨ 15, ACAPULCO, MEXICO (TIẾP THEO). TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ

Trần Kông Tấu (trang 209)

Từ khoá: Hội thổ nhưỡng quốc tế, tổ chức, Mexico, hoạt động

 

Address of the officers and chairpersons of commission, sub commission of ISSS (continued). Activities of ISSS

024 3821 0374