Home / Tin tức / PHÂN LOẠI ĐẤT XÁM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT THẾ GIỚI CỦA FAO-UNESCO

PHÂN LOẠI ĐẤT XÁM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT THẾ GIỚI CỦA FAO-UNESCO

Võ Tòng Xuân, Võ Tòng Anh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Nguyễn Bảo Vệ (trang 42-45)

Từ khoá: phân loại, đất, đất xám, Đồng bằng sông Cửu Long, chú giải, bản đồ đất, bản đồ đất thế giới, FAO-UNESCO

 

Summary

Classification of grey degraded soil in the Mekong Delta based on the FAO-UNESCO revised legend of the world soil map

Soil mapping units of Mekong Delta were classified at the third level (soil subunits) on the FAO-UNESCO revised legend of soil map of world 1988 and 1989. As result, 3 major soil groupings Arenosols, Plinthosols and Podzoluvisols were found on the final soil map scale 1:100.000. Amendments was made by introducing the term Epiplinthi and Endoplinthi.

024 3821 0374