Home / Tin tức / CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÚ NINH VÀ NƯỚC SINH HOẠT Ở VÙNG VEN BIỂN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG, NƯỚC SINH HOẠT Ở KHU NAM THANH XUÂN – HÀ NỘI

CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÚ NINH VÀ NƯỚC SINH HOẠT Ở VÙNG VEN BIỂN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG, NƯỚC SINH HOẠT Ở KHU NAM THANH XUÂN – HÀ NỘI

Trần Kông Khánh (trang 190-202)

Từ khoá: chất lượng, nước, kênh, Phú Ninh, nước sinh hoạt, ven biển, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nam Thanh Xuân

 

Summary

Water quality in Phu Ninh’s canal system, drinking water in the coastal areas of Quang Nam – Da Nang province and drinking water in Nam Thanh Xuan, Ha Noi

Drinking water in coastal area of Quang Nam Da Nang province does not meet the required standard. Many criteria exceed limits of drinking water. Underground water in South Thanh Xuan area is seriously polluted. Many criteria Cl, EC, NO3- exceed allowed limits.

024 3821 0374