Home / Tin tức / Số 48 – 2016

Số 48 – 2016

MỤC LỤC SỐ 48.2016

TABLE OF CONTENT

 

Phần thứ nhất: Địa lý thổ nhưỡng

Part 1. Soil Geography

 1. Thực trạng xói mòn đất do mưa ở tỉnh Bắc Kạn

Current status of soil erosion by water in Bac Kan province

Đinh Gia Tuấn, Nguyễn Hữu Thành (trang 10-16)

 

 1. Đánh giá chất lượng nhóm đất phù sa ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Evaluating the quality of fluvisols in Tan Le commune, Hung Ha district, Thai Binh province

Chu Văn Thương, Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Mến, Luyện Hữu Cử (trang 17-22)

Phần thứ hai: Dinh dưỡng đất và phân bón

Part 2. Soil Nutrition and Fertilizers

 1. Đánh giá hiệu quả của các dạng phân urê khác nhau tới cây su hào

Assessing the effect of different types of urea fertilizer on Brassiaca oleracea

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hà (trang 23-28)

 

 1. Mô hình toán về lan truyền ẩm và năng suất cà chua
  do tưới nhỏ giọt trên đất phù sa sông Hồng

Mathematic modelling on moisture spreading and Tomato yield by drip irrigation on alluvial soils of the Red River

Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại, Lê Đức Vĩnh (trang 29-37)

 

 1. Sự biến động của các hợp chất nitơ hữu cơ trong quá trình ủ phân hữu cơ với sự có mặt của trùn quế

Changes of organic nitrogen forms during the composting process with the presence of Perionyx excavatus

Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Thị Lan Anh (trang 38-40)

 

 1. Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ sinh học từ hỗn hợp phân gà và phế liệu sợi bông theo phương pháp bán hảo khí cải tiến

Research on producing bio-organic fertilizer from chicken manure mixed with cotton yarn waste by the improved semi-aerobic landfill method

Nguyễn Văn Thao, Đỗ Nguyên Hải (trang 41-45)

 

 1. Bước đầu nghiên cứu bón phân đạm cho cỏ voi lai VA06 trên đất xám bạc màu tại Vĩnh Phúc

Study on the application of nitrogenous fertilizer for Pennisetum purpureum on degraded gray soils in Vinh Phuc province

Nguyễn Như Hà, Lê Thị Bích Đào (trang 46-48)

 

Phần thứ ba: Môi trường đất

Part 3. Soil Environment

 1. Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) do hoạt động công nghiệp đến tính chất đất nông nghiệp khu vực ven Hà Nội

Assessing the effect of heavy metal contamination (Cu, Pb, Zn) by industrial activities to agricultural soil properties in the suburb of Ha Noi

Phan Quốc Hưng, Tô Hồng Ân (trang 59-54)

 

Phần thứ tư: Đánh giá đất – Quản lý đất – Quy hoạch sử dụng đất

Part 4. Land Evaluation – Land Management – Land Use Planning

 1. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Applying geographic information system (GIS) to establish agricultural soil quality database in Ha Hoa district, Phu Tho province

Phạm Văn Vân, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Bá Lâm (trang 55-62)

 

 1. Ứng dụng công nghệ WEBGIS xây dựng hệ thống cung cấp thông tin giá đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Applying WebGIS technology to provide land price information system in Phung township, Dan Phuong district, Ha Noi city

Lê Thị Giang, Nguyễn Tuấn Anh (trang 63-69)

 

 1. Ứng dụng viễn thám và kiến thức bản địa đánh giá biến động lớp phủ tại thượng nguồn lưu vực sông Mã, Tây Bắc, Việt Nam

Application of remote sensing and indigenous knowledge for Assessing Land Use/Land Cover Changes at the Upper Ma River Basin

Ngô Thanh Sơn, Hoàng Lê Hường, Nguyễn Đức Lộc  (trang 70-75)

 

 1. Ứng dụng chỉ số NDVI để xác định diện tích đất trồng lúa tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 2016

NDVI index application to determine the area of rice in Vu Ban district, Nam Dinh province in 2016

Nguyễn Đức Thuận  (trang 76-81)

 

 1. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2010-2015 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Application of remote sensing and GIS to assess forest cover change during the 2010-2015 period in Huong Khe district, Ha Tinh province

Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thúy Ngân (trang 82-87)

 

 1. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Assessing the implementation of land policy in Van Don district, Quang Ninh province

Đặng Tiến Sỹ , Đặng Hùng Võ , Đỗ Thị Tám  (trang 88-95)

 

 1. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

Assessment on the auction of land use right at Giao Thuy district, Nam Dinh province in the period of 2011-2015

Hồ Thị Lam Trà , Nguyễn Thị Ngọ, Phan Thị Thanh Huyền  (trang 96-102)

 

 1. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về bồi thường,hỗ trợ tái định cư tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Assessing the settlement of complaints, claims for compensation, support and resettlement in Bac Giang city, Bac Giang province

Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Nghĩa (trang 103-109)

 

 1. Tình hình quản lý, sử dụng đất nông lâm trường ở Lào Cai

Land use and management in agricultural-forestry state farms in Lao Cai provinnce

Cao Việt Hà, Nguyễn Văn Quảng,  (trang 110-115)

 

 1. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Assessing current status and proposing solutions to impvove the efficiency of land allocation, land lease for civil organizations in Bac Giang city, Bac Giang province

Phan Thị Thanh Huyền , Nguyễn Văn Quân , Thân Đức Hoàng  (trang 116-121)

 

 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lúa nước huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Assessing the effectiveness of paddy rice land use in Go Cong Dong district, Tien Giang province

Hà Văn Định, Lê Diên Dực, Đào Châu Thu  (trang 122-127)

 

 1. Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Studying the impacts of urbanization and agricultural land acquisition process on the livelihood of farmers in Dan Phuong district, Ha Noi city

Trần Trọng Phương, Trần Văn Khải (trang 128-134)

 

 1. Thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Actual status on land consolidation and its effect on agricultural land use in Thanh Oai district, Ha Noi city

Đỗ Văn Nhạ, Chu Mạnh Chiến  (trang 135-139)

 

 1. Thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ

Real status of the utilization of alluvial soils in the Red river bed in Phu Tho province

Hoàng Thị Hương, Cao Việt Hà (trang 140-145)

 

 1. Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Actual status and efficiency of agricultural land use in Y Yen district, Nam Dinh province

Nguyễn Khắc Việt Ba, Đỗ Văn Chinh, Phạm Bích Tuấn, Đỗ Văn Nhạ (trang 146-151)

 

 1. Thực trạng và một số giải pháp tăng cường quản lý và sử dụng đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Current status and solutions for strengthening the capacity of land use and management of Agro-forestry enterprises in Thai Nguyen province

Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Đức Hạnh, Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Tâm (trang 152-157)

 

 1. Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

The current status of land consolidation and its impact on agricultural production of farmer household in Khoai Chau district, Hung Yen province

Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Khắc Việt Ba (trang 158-164)

 

Phần thứ năm: Thông tin

Part 5. Information

 1. Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Đất BBT (trang 169)

Rules for writing and sending articles to Viet Nam Soil Science Journal

Editorial Board

024 3821 0374