Home / Tin tức / ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

Phạm Văn Vân1, Nguyễn Đức Thuận1, Nguyễn Bá Lâm2

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2 Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc.

Từ khóa: hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu, chất lượng đất, Hạ Hòa, Phú Thọ

 

Applying geographic information system (GIS) to establish agricultural soil quality database in Ha Hoa district, Phu Tho province

Pham Van Van, Nguyen Duc Thuan, Nguyen Ba Lam

SUMMARY

Applying GIS, especially Mapinfo software to establish the database on soil quality of each land parcel are very necessary in Ha Hoa district. The results indicate that the attribute and spatial data with layers of administrative borders, land use and land use type, point of soil horizon, soil type, slope, soil depth, relative terrain, arable layer, irrigation, flood, soil profile data, road system… were established to integrate the link of detail information of each land parcel for land use and land management in Ha Hoa district. Additionally, the 80 land mapping units were determined exactly and conveniently with the soil quality information of each land parcel. The database meets the need of managers and agricultural land users in searching information. The purpose of the study is to establish a comprehensive, fully and modern land database in the whole country to meet the need of land management in the trend of integration and development.

Keywords: GIS, Ha Hoa, agricultural soil quality database.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Ngày nhận bài: 10/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 15/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374