Home / Tin tức / TÌM HIỂU VỀ LƯỢNG KEO ÂM, KEO DƯƠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC NHAU

TÌM HIỂU VỀ LƯỢNG KEO ÂM, KEO DƯƠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC NHAU

Hoàng Thị Minh (trang 5-11)

Từ khoá:  keo, keo âm, keo dương, đất

 

Summary

Determination quantity of negative and positive colloid on some soil types under different farming systems

The quantity of negative colloid changes from 2.6-22.,6 meq/100mg of soil while the permanent negative colloid changes from 1,6-15,2meq/100g of soil. The quantity  of positive colloid changes from 0.6-3.3meq/100g of soil, the highest in ferralitic soils on bazan and lowest in degraded soil. Character of cation and anion sorption is the most important property of soil fertility.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374