Home / Tin tức / CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ RA HOA VÀ ĐẬU QUẢ CỦA NHÃN Ở VĨNH LONG (ĐBSCL)

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ RA HOA VÀ ĐẬU QUẢ CỦA NHÃN Ở VĨNH LONG (ĐBSCL)

Lê Văn Hoà (trang 73-78)

Từ khoá:  dinh dưỡng, ra hoa, đậu quả, hoa, nhãn, Vĩnh Long

Nutrient regime involves in the blossom and fruit of Longan in Vinh Long (Melkong delta)

024 3821 0374