Home / Tin tức / VAI TRÒ CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG VIỆC ĐIỀU HOÀ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG Ở ĐẠI MỖ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

VAI TRÒ CỦA CHẤT HỮU CƠ TRONG VIỆC ĐIỀU HOÀ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG Ở ĐẠI MỖ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Vũ Kim Thoa, Phạm Tiến Hoàng, Phùng Ngọc Tân (trang 60-63, 72)

Từ khoá:  vai trò, chất hữu cơ, điều hoà, dinh dưỡng, lúa, đất phù sa, sông Hồng, Đại Mỗ

 

Summary

The role of organic matter in nutrient controlling to rice on Red river delta

Organo-mineral complex with R2O3 dominates in comparison to organo-mineral complex with calcium, occupies about 70-72% total carbon. There is positive relationship between rice yield and organo-mineral complex and at high value with acid humic/acid fulvic ratio r=0,54* – 0,64**. Organo-mineral complex play important role in nutrient controlling process.

024 3821 0374