Home / Tin tức / KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIUN ĐẤT Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG CÁC NĂM TỚI

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIUN ĐẤT Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG CÁC NĂM TỚI

Thái Trần Bái (trang 120-128)

Từ khoá: Kết quả, nghiên cứu, giun đất

 

Summary

Study on earthworms in Vietnam

Given results of earthworm study can be generalized according to: The fauna of earthworms in Vietnam. Factors affecting the distribution of earthworms. Research results about earthworm application.

024 3821 0374