Home / Tin tức / HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GPS) – TRỢ GIÚP ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH XÓI MÒN TRÊN BỀ MẶT LƯU VỰC

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GPS) – TRỢ GIÚP ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH XÓI MÒN TRÊN BỀ MẶT LƯU VỰC

Phạm Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hương Lan (trang 95-103)

Từ khoá:  hệ thống thông tin địa lý, GPS, đánh giá, thông số, mô hình, mô phỏng, xói mòn, lưu vực

 

Summary

Geographical information system (GIS) – assisted evaluation on input parameters of simulation model for erosion in watershed

Research on deterministic, process-oriented models with using GUIS may calculate soil loss throughout the range of land management practices, soil types, topography, physical environments and scales of applications. Geographical information system provides an enhanced environment for analysis, evaluation and decision-making in erosion process.

024 3821 0374