Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI NHÀ MÁY TẠI MỘT VÀI KHU CÔNG NGHIỆP NGOẠI THÀNH HÀ NỘI ĐẾN KHU HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI NHÀ MÁY TẠI MỘT VÀI KHU CÔNG NGHIỆP NGOẠI THÀNH HÀ NỘI ĐẾN KHU HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

Trần Cẩm Vân (trang 115-119)

Từ khoá:  ảnh hưởng, chất thải, nhà máy, khu công nghiệp, Hà Nội, hệ vi sinh, đất

 

Summary

Study on effect of industrial waste at some of nearby Hanoi factories on distribution of microorganisms in the soil

From the samples of soil at the areas of near Hanoi factories isolated and quantity counted of three groups: bacteria, streptomycetes and microfungi. Results: industrial waters clearly influence on the distribution of microorganisms in the soil.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374