Home / Tin tức / HIỆN TRẠNG CÁC NHÓM PHOTPHAT TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG VÀ ĐẤT PHÈN NHẸ THÁI BÌNH. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI NĂNG SUẤT LÚA

HIỆN TRẠNG CÁC NHÓM PHOTPHAT TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG VÀ ĐẤT PHÈN NHẸ THÁI BÌNH. ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI NĂNG SUẤT LÚA

Vũ Thị Kim Thoa, Phạm Tiến Hoàng (trang 16-19)

Từ khoá:  photphat, đất phù sa, sông Hồng, đất phèn, Thái Bình, ảnh hưởng, năng suất, lúa

 

Summary

Phosphorus status on alluvial soil of Red river and acid sulphate soil of Thai Binh

The ion phosphate with R2O3 dominated around 77-84% of mineral phosphate. Phosphorus link with R2O3 play important role in increasing rice field. Phosphate groups with R2O3 in flooded soil is also the source of available phosphorus for rice.

024 3821 0374