Home / Tin tức / GIỚI THIỆU CUỐN TỪ ĐIỂN “THỔ NHƯỠNG HỌC ANH – VIỆT”

GIỚI THIỆU CUỐN TỪ ĐIỂN “THỔ NHƯỠNG HỌC ANH – VIỆT”

Trần Khải (trang 135)

Từ khoá:  từ điển, thổ nhưỡng, anh-việt

 

About the English-Vietnamese dictionary of soil science

024 3821 0374