Home / Tin tức / Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí truy cập dành cho mọi đối tượng học viên

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí truy cập dành cho mọi đối tượng học viên

Trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet2)”, Viện Độc lập Các vấn đề về Môi trường-UfU, Berlin thay mặt cho Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) của Cộng hòa Liên Bang Đức đã xây dựng Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiêm tại Việt Nam. Kết hợp các hoạt động giáo dục, các biện pháp chuyển giao công nghệ và bí quyết cũng như sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan chức năng, CapaViet2 được thực hiện với mục đích cường năng lực của các cơ quan công quyền Việt Nam trong việc đăng ký và quản lý các khu vực bị ô nhiễm.

Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiêm tại Việt Nam ban đầu được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia, cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Việt Nam phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, tất cả mọi người đều có thể truy cập khóa học này trong thời gian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 mà không cần mật khẩu. Như vậy, các chuyên gia, cán bộ công chức Nhà nước và sinh viên với mong muốn nâng cao trình độ có thể có cơ hội nhận được những kiến thức về phương pháp cần thiết và các hoạt động triển khai thực tế để xác định, đánh giá và lập hồ sơ các khu vực ô nhiễm ở Việt Nam.

Bên cạnh việc giới thiệu về các bước quản lý cụ thể của các khu vực bị ô nhiễm, khóa học còn đưa ra một phác thảo về khung pháp lý của việc lập hồ sơ các khu vực bị ô nhiễm ở Việt Nam. Học viên cũng sẽ hiểu sâu hơn về quá trình lập hồ sơ các khu vực có khả năng bị ô nhiễm, đặc biệt là các điều kiện tiên quyết, chuẩn bị và các hoạt động nghiên cứu, ghi chép cá nhân cần thiết để xác định và khoanh vùng các khu vực đó, đặc biệt chú trọng khảo sát các làng nghề, khu công nghiệp và các khu vực liên quan khác. Phần nghiên cứu điển hình cũng trình bày các ví dụ về các khu vực bị ô nhiễm (trước đây) ở Đức và các biện pháp đảm bảo an toàn hoặc khử nhiễm được áp dụng.

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” có thể được truy cập tại UfU interaktiv mà không cần mật khẩu. Những học viên tham gia kết thúc khóa học thành công cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 sẽ nhận được chứng chỉ chính thức và sách hướng dẫn “Đăng ký các khu vực bị ô nhiễm tại Việt Nam”.

Và Nội dung được liên kết với đường link dưới đây:

CapaViet2https://www.ufu.de/en/projekt/capaviet-2/

UfU interaktiv https://ufu.moodle-kurse.de/

024 3821 0374