Home / Tin tức / Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS), Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS)  phối hợp với Đại học Thái Nguyên (TNU), sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).  Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam vào ngày 26-29 tháng 3 năm 2024.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại : https://esafs2024.tnu.edu.vn/

CHỦ ĐỀ ESAFS 2024: ĐẤT LÀNH MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục tiêu:

  • Chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức vô giá giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á
  • Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các hiệp hội thành viên và mạng lưới
  • Đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường

 

024 3821 0374