Home / Tin tức / Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai

Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai

Sáng ngày 18/11/2022, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững”

                               Toàn cảnh hội thảo

Nhằm tạo cơ hội trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên đất đai, khoa học đất trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý, nhà khoa học từ các viện, trường, sở ban ngành địa phương, trạm-trại nghiên cứu và doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

GS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo diễn ra với phiên toàn thể, trong đó 4 báo cáo chính được trình bày và phiên tiểu ban theo 3 chủ đề: Ứng dụng công nghệ trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai; Quản lý bền vững tài nguyên đất đai với 12 báo cáo được trình bày.

TS. Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Việt Nam, phát biểu

Bên cạnh việc cung cấp các kết quả nghiên cứu, thành tựu trong bước đầu thực hiện công việc chuyển đổi số phục vụ cho khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai, các nhà khoa học đã trao đổi thông tin, phương pháp nghiên cứu cũng như chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, phối hợp xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu mang tính liên ngành và bước khởi đầu thực hiện việc phát triển cơ sở dữ liệu số ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai và khai thác nguồn tài nguyên đất đai bền vững.

PGS.TS. Lê Thái Bạt, Hội Khoa học Đất Việt Nam, chia sẻ về Chuyển đổi số trong ngành Khoa học đất

Hôi thảo đã tập trung bàn luận về Chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới tạo động lực thúc đẩy cho phát triển theo chiều sâu, giảm tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất. Các đại biểu cũng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trong thời gian tới, đặc biệt là dưới tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

024 3821 0374