QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC

28/04/2121

Đất đai là tài nguyên, tài sản, nguồn lực để phát triển đất nước quan trọng nhất mà tổ tiên để lại cho các thế hệ nối tiếp. Và đến lượt mình, chúng ta cũng phải để lại cho con cháu mai sau một tài sản đất đai đã được làm tăng giá trị cả …

NGĂN CHẶN HÀNH ĐỘNG “NGƯỢC ĐÃI” CÁC DÒNG SÔNG

16/03/2121

Những hoạt động của con người, các đập thủy điện, hồ chứa nước để tưới tiêu, xả thải, lấp sông và nhiều dự án nhân tạo khác đang giết dần giết mòn rất nhiều dòng sông, bao gồm cả những con sông lớn nhất. Vì vậy, Việt nam cũng như các nước trên thế giới …

BỘ TN&MT BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

09/03/2121

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-BTNMT về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Kế hoạch yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm …

CÁN BỘ HƯU TRÍ TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU, NHỮNG KINH NGHIỆP NGHỀ NGHIÊP XÂY DỰNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

29/01/2121

Trong không khí phấn khởi cả nước hướng về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, chuẩn bị chào đón Xuân Tân Sửu 2021, ngày 28/01/2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu …

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374