Home / Tin tức / KHẢO SÁT XÓI MÒN ĐẤT THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐO HÀM LƯỢNG CS-137

KHẢO SÁT XÓI MÒN ĐẤT THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐO HÀM LƯỢNG CS-137

Trình Công Tư, Phan Sơn Hải

Từ khoá:  xói mòn, đất, đo, hàm lượng, Cs-137

 

Surveying on soil erosion through Cs-137 technique

024 3821 0374