Home / Tin tức / NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ 50 NĂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÂN BÓN CHO LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ 50 NĂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHÂN BÓN CHO LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Võ Minh Kha (trang 58-68)

Từ khoá:  kinh nghiệm, phân bón, lúa, Đồng bằng sông Hồng

 

Experience withdrawn from 50 years of fertilizer use for rice in the Red river delta

024 3821 0374