Home / Tin tức / VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ

VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THỔ NHƯỠNG QUỐC TẾ

Trần Kông Tấu, Đỗ Ánh, Đỗ Đình Thuận (trang 20-23)
Từ khoá: hoạt động, Hội Thổ nhưỡng Quốc tế
About the activities of the international soil science society

024 3821 0374