Home / Tin tức / HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU KHẢ THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM”

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU KHẢ THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM”

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU KHẢ THI HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM”

Ts. Nguyễn Đình Bồng

Tháng 5/1991 tại Hà Nội, Ông Tôn Gia Huyên TCT Tổng cục Quản lý Ruộng đất Việt Nam và Ông David Smith Bộ trưởng Bộ Đất đai bang Tây Úc, đã ký thỏa thuận về việc hợp tác “Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam”. Ngày 20 tháng 7/1992 Chính phủ Việt Nam, thông qua cơ quan thực hiện (TCQLRĐ) và cơ quan điều hành (Bộ KHCN&MT), và tổ chức phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) đã ký kết văn kiện dự án “Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam” (Mã số VIE 91/004).

Ngày 11/2/1993 tại Việt Nam, dự án đã được triển khai thực hiện, với sự tham gia của 32 cán bộ, của Việt nam và Tây Úc. Trong thời gian 8 tuần, các nhóm nghiên cứu của Dự án đã làm việc với 25 cơ quan Bộ, Ủy ban, Tổng cục, các viện nghiên cứu, trường đại học, trung học chuyên nghiệp có liên quan đến các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, giáo dục đào tạo cán bộ quản lý đất đai: Đo đạc bản đồ, quy hoạch, đăng ký, thống kê, định giá đất, pháp luật đất đai, thông tin đất đai. Nghiên cứu khảo sát công tác quản lý đất đai ở 13 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Yên bái, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Hà, Quảng Nam, Đà nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí minh, Vĩnh Long.

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng Báo cáo 1: Thực trạng hệ thống quản lý đất đai (HTQLĐĐ) Việt Nam. Báo cáo đẫ được UNDP Hà Nội kiểm tra, nghiệm thu.

Từ tháng 5 đến tháng 7/1993, 16 cán bộ nghiên cứu của Việt Nam đã cùng các chuyên gia Tây Úc xây dựng báo cáo 2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu Thực trạng hệ thống quản lý đất đai (HTQLĐĐ) Việt Nam và nghiên cứu khảo sát hệ thống quản lý đất đai hiện đại của Tây Úc, các nhóm nghiên cứu của Dự án xây dựng hoàn thành báo cáo 2: “Phân tích các những vấn đề then chốt và các giải pháp chiến lượccủa hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam ”.

Cùng thời gian đó 12 cán bộ chuyên môn Việt Nam được cử đến Perth, thủ đô Tây Úc tham dự khóa đào tạo về kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong công tác đo đạc bản đồ, quy hoạch, thông tin đất đai…

Tháng 12/1993 Báo cáo 3 Kế hoạch thực hiện đã được hoàn thành với các kiến nghị về chiến lược, chi phí, phân bổ ngân sách cho việc thực hiện hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam. Dự án “Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý đất đai ở Việt Nam” đã hoàn thành đúng tiến độ và các mục tiêu đề ra.

Kết quả nghiên cứu của dự án, đã đánh dấu những thành tựu bước đầu của sự hợp tác giữa Việt nam và Tây Úc đồng thời tạo tiền đề để mở rộng sự hợp tác quốc tế trong việc phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại ở Việt Nam.

(Tạp chí Quản lý Ruộng đất, số 44, 3/1993)

024 3821 0374