Home / Tin tức / TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I, CÁI NÔI ĐẦU TIÊN CỦA NHIỀU KỸ SƯ THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I, CÁI NÔI ĐẦU TIÊN CỦA NHIỀU KỸ SƯ THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM

Cao Liêm (trang 16)
Từ khoá: Đại học nông nghiệp I, thổ nhưỡng
The agricultural university N-I, the first cradle of many Vietnamese soil scientists

024 3821 0374