Home / Tin tức / TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI KHOA HỌC ĐẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI KHOA HỌC ĐẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI

Nguyễn Nhật Tân (trang 104)

Từ khoá: hoạt động, chi hội, khoa học đất, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

 

Activities of the soil science society branch in the Hanoi Agricultural University No1 (HAU)

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374