Home / Tin tức / TIN VỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2 HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT

TIN VỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2 HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT

(trang 7-14)

Từ khoá:  Hội khoa học Đất, đại hội, Việt Nam

 

News on the second congress of Vietnam society of soil science

024 3821 0374