Home / Tin tức / THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC”

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC”

PV (trang 158)

Từ khoá:  hội thảo, đánh giá, tài nguyên nước

 

Integrated assessment about water resources

024 3821 0374