Home / Tin tức / TÁI SINH TỰ NHIÊN TRÀM TRÊN ĐẤT THAN BÙN SAU TRẬN CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2002 Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG

TÁI SINH TỰ NHIÊN TRÀM TRÊN ĐẤT THAN BÙN SAU TRẬN CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2002 Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG

Nguyễn Chí Thành (trang 180-187)

Từ khoá: tái sinh, tràm, đất than bùn, rừng, cháy rừng, vườn quốc gia, U Minh Thượng, Kiên Giang

 

Natural regenerating of malaleuca on peat soils after the forest fire in 2002 of U Minh Thuong National park, Kien Giang province

024 3821 0374