TRẠNG THÁI KALI CỦA ĐẤT PHÈN MIỀN BẮC VIỆT NAM

22/08/2121

Nguyễn Hữu Thành (trang 16-19, 24) Từ khoá:  kali, đất phèn, Bắc Việt Nam   Summary The potassium status in acid sulfate soil in the North of Vietnam Acid sulphate soil is high in total potassium, 1.66-2.22%. The quantity of available potassium is not high, 11.07mg/100g soil. Concentration of non-exchangeable is higher, 18.27-39.28 mg/100g soil …

ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG HỌC VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA ĐẤT PHÈN

Nguyễn Thúc Huyên (trang 10-15) Từ khoá:  đặc điểm, khoáng học, đất phèn   Summary Mineralogical characteristics and the variability of acid sulfate soils (ASSs) 2 contents of study: main minerals may be indicator to each ASS type and clay minerals in ASSs of Vietnam. Conclusions: pyrite, forming indicator for potential ASSs, are FeS2, microcrystal …

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU GIAI ĐOẠN 2016 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

Đặng Thị Thúy Kiều1, Quyền Thị Lan Phương2, Lê Ly Đa3 [1] Trường Đại học Tây Nguyên, Email: thuykieudhtn@gmail.com 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.   TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả …

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HẠ LONG – VÂN ĐỒN, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Hoàng Thị Phương Thảo1, Nguyễn Hoài Thương2 [1] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Email: hanhqldd@gmail.com [1] Học viên cao học Khóa 4 Quản lý đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;   TÓM TẮT Huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, cách …

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thanh Hải1, Nguyễn Văn Hiểu2, Trần Huyền Trang2 [1] Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn [1] Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.   TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá xói mòn đất trên địa bàn …

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRỒNG XEN (CÀ PHÊ, TIÊU, KEO LAI) ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG MẮC-CA TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐẮK NÔNG

Phạm Thế Trịnh1, Lê Trọng Yên2 [1] Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Email: trinhkhcn@yahoo.com [1] Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông   TÓM TẮT Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của trồng xen (cà phê, tiêu và keo lai) đến một số tính chất đất …

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Đức Nhuận1, Nguyễn Thu Thuỳ1, Nguyễn Đình Thi1, Ngô Tiến Thống2 [1] Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn [1] Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. TÓM TẮT Sản xuất nông nghiệp của huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa trong mấy năm qua tuy đã có …

024 3821 0374