Home / Tin tức / NGÀNH ĐỊA CHÍNH VIỆT NAM TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH ĐỊA CHÍNH VIỆT NAM TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Vũ Ngọc Tuyên (trang 54-56)

Từ khoá: ngành địa chính, địa chính, Việt Nam

 

Vietnamese land administration on the way of development

024 3821 0374