Home / Tin tức / MỤC TIÊU, SỰ THÁCH THỨC, ỨNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA KHOA HỌC ĐẤT

MỤC TIÊU, SỰ THÁCH THỨC, ỨNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA KHOA HỌC ĐẤT

Garrison Sposito, Nguyễn Xuân Cự, Trần Kông Tấu (dịch) (trang 163-169)

Từ khoá:  khoa học đất, mục tiêu, ứng dụng, lợi ích

 

The aim of soil science – challenges to be taken up by soil science

024 3821 0374