Home / Tin tức / GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Ở VIỆT NAM

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Ở VIỆT NAM

Lê Huy Thước, Vũ Ngọc Tuyên, Tôn Thất Chiểu, Trần Kông Tấu (trang 4-6)
Từ khoá: khoa học đất, ngành khoa học đất
Introductory of the history of development of soil science in Vietnam

024 3821 0374