Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TRONG VIỆC CẢI TẠO ĐẤT ĐỒI TRỌC TẠI TAM QUAN – TAM ĐẢO – VĨNH PHÚC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TRONG VIỆC CẢI TẠO ĐẤT ĐỒI TRỌC TẠI TAM QUAN – TAM ĐẢO – VĨNH PHÚC

Đào Châu Thu, Quyền Đình Hà, Đỗ Nguyên Hải (trang 88-92)

Từ khoá:  đánh giá, hiệu quả, mô hình, nông lâm kết hợp, cải tạo đất, đất đồi trọc, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

 

Assessment of the efficiency of agro-forestry models applied on the improvement of baren land at Tam Quan, Tam Dao, Vinh Phu province

024 3821 0374