Home / Tin tức / CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

Trần An Phong, Bùi Quang Toản (trang 12-13)
Từ khoá: điều tra, quy hoạch, sử dụng tài nguyên, đất, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Soil survey, land-use planning and studies in the national institute for agricultural planning and projection (NIAPP

024 3821 0374