Home / Tin tức / CÔNG NGHIỆP HÓA VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP HÓA VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Trần Khải (trang 7-9)

Từ khoá:  công nghiệp hoá, sản xuất, nông nghiệp

 

Chemical industry towards agricultural production in Vietnam

024 3821 0374